Om

Välkommen till projekt Bildstöd vid  föreningsaktiviteter!

Den 1 juli 2017 beviljades DHB Västra stöd från allmänna arvsfonden.

Projekt Bildstöd vid föreningsaktiviteter ska utveckla metoder och rutiner så att bildstöd och alternativ kompletterande kommunikation (AKK) används i föreningsaktiviteter inom DHB och andra föreningar som har verksamhet för barn och unga med kommunikationssvårigheter.

Syftet är att göra det enkelt för föreningar att använda bildstöd och AKK så att föreningslivet blir tillgängligt för alla.

Genom att ta fram bildstöd till aktiviteter som DHB Västra och samverkande föreningar genomför, och dela materialet fritt på webben samt producera korta instruktionsfilmer – ska föreningen säkerställa att bildstöd blir ett självklart stöd i den egna föreningen och en modell för hur andra föreningar kan använda bildstöd i verksamheten.

Dart  kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning coachar alla inblandade i projektet.

ABF hjälper oss att ta fram utbildningspaket och driva studiecirklar.

I projektet arbetar:

Marie-Louise Fritzén, projektledare (även författare och egenföretagare bokföring)

Alexandra Gozon, projektassistent (teckenspråkstolk och handledare Karlstadmodellen)

Zanna Melin (kanslist i projektet samt i Dhb Västra, ordförande i dövidrott Väst)

Nyhet! Nu kan vi erbjuda Workshops i bildstöd och tecken som stöd till föreningar! Kontakta oss gärna för mer information och bokning. 

 

Kontaktperson:  marie-louise.fritzen@dhbvastra.se