Blogg

Dhb Västras arvsfondsprojekt Bildstöd vid föreningsaktiviteter startades upp på vårt sommarläger juli 2017. Planen är att vi ska använda bildstöd vid alla våra aktiviteter. Innan lägret gick vi igenom olika sorters material med Dart Göteborg, och detta testades och utvärderades under veckan. Vi filmade barngrupper och föräldraintervjuer i syfte att producera instruktionsfilmer. Målet är att ta fram en modell för bildstödsanvändande i föreningsliv. Bildstödsmaterial som produceras under projekttiden kommer att finnas fritt tillgängligt på nätet.