Bildstöd till fikat

Exempel på fikakarta, framtagen till FUB:s familjesöndagar. Pekprata om vad man kan välja, fråga efter mer, och prata om att det är viktigt att tvätta händerna etc. Var förebild så kommer barnet att ta efter.

Vi använde In Print programmet och la in Widgit, Arasaac symboler och Ritade tecken. Det går att göra liknande rutnät i Power Point och använda fria Arasaac bilder. Bildstod.se är också ett fritt alternativ.

Projekt Bildstöd – en liten film om hur man pekpratar

Våra fantastiska barnledare  visar bildstöd och pekpratar samt teckentolkar aktiviteten Krabbfiske på Dhb Västras sommarläger. Visiontree filmade.(Tanumstrand 2017)

Det är viktigt att kombinera röst, bild, kroppspråk och helst tecken för att förmedla att något ska hända, samt vad, hur, när och med vem.

Att tala långsamt och tydligt samtidigt som man pekar på bilderna ger mottagaren större förutsättning att förstå och minnas budskapet.

Bilderna blir också ett stöd för den som vill informera om något. Man tänker igenom vad som ska sägas innan och kommer lättare ihåg att berätta allt som är viktigt.

Bildstödet  som används är en anpassad version av Pragmas Förbereda och Berätta gjord i In Print, och den mallen finns här.

Bildstöd – Danskompaniet Spinn Växa

Danspedagog Linda Wardal

Projekt Bildstöd kommer att ta fram bildstöd åt  Danskompaniet Spinn Växa. 

Dansledare utbildas i tecken som stöd. Vi i bildstödsprojektet ser fram emot att  fixa schema, kommunikationkartor, förklarande bilder samt fotografera och filma vissa danssekvenser.

Allt för att tillgodose barn och ungdomars rätt till information och kommunikation.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Artikel 21: Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för
att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan utöva yttrandefriheten och åsiktsfriheten, inklusive friheten att söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer på samma villkor som andra och genom alla former av kommunikation som de själva väljer 

Kurs i In Print 3

Symbolbrukets (f.d Hargdata) Karin Ahrén kom till Göteborg och höll en kurs i  In print 3. Välbehövligt, intressant och inspirerande 🙂  Här visar Karin hur man byter ut ord under befintliga bilder och sparar de nya i ordlistan så de kan återanvändas i fler dokument. Symbolbrukets kurser hålls vanligen i Linköping där företaget har sitt säte, men Karin åker även runt i landet till skolor, förskolor, habiliteringar, gruppboenden etc som bokar in henne.

Föräldrar med barn i behov av kommunikationsstöd kan få Symbolbrukets program och appar förskrivna från habiliteringen.

Tips och trix In print 2 – justera rutnätets utseende

Justering av rutnätets utseende i InPrint 2

In print 2 säljs inte längre utan ersätts med In print 3 som är modernare och har fler funktioner. Men det kostar 2347 kr inkl moms och även om det finns manual är det inte helt självklart hur allt fungerar. Då kanske man hellre väljer att ha kvar In Print 2 som man är van vid. Om man är självlärd finns det troligen en del okända funktioner även i det programmet. Projektassistent Alexandra tipsar här om hur man ersätter kantiga hörn med rundade.

Föräldrar till barn med funktionshinder kan få Symbolbrukets program och appar förskrivna, dvs få dem kostnadsfritt från den habilitering barnet tillhör. Även kurs kan förskrivass, vilket är bra för att nyttja programmen till fullo.

I skrivande stund är det bara Symbolbruket som regelbundet erbjuder kurser, och de gör de i Linköping.  Men de kan även bokas för att hålla kurs för habiliteringar, skolor, förskolor i andra delar av landet.

RitadeTecken ©Specialpedagogiska skolmyndigheten
Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017

Bildstödsprojektet – när man jobbar på olika håll …

När man har olika långt till Dhb Västras kansli i Vänersborg kan man träffas på café och jobba tillsammans ibland. Min favorit är det där caféet som serverar bästa Caramel Latten med vispgrädde och ringlad karamellsirap …

Till höger ser ni Zanna som är kanslist i Bildstödsprojektet. Den här dagen jobbar vi med bildstöd till Dhb Västras aktivitet the Reef. Över 70 anmälda deltagare! Det ska bli roligt att se vad de tycker om vårt bildstöd. Zanna lägger in programmet  i Symwriter med ritade tecken, schemabilder i In print 3 och vi börjar med utvärderingsdokument. Jag skriver ihop avtal för kommande filminspelning – med ritade tecken och widgitsymboler så att föräldrar som skriver på kan gå igenom och förklara avtalet med barnen som ska filmas.

Utvärdering med bildstöd

Att utvärdera en aktivitet är alltid bra för att få veta vad som fungerar och vad som kan göras bättre. Det här är ett exempel på utvärdering med ritade tecken. Under projekttiden provar vi oss fram vad gäller utseende och typ av bildstöd. Barn- och ungdomar får berätta vad de föredrar.

Bildstöd badhus

 

Svenska Downföreningen Väst arrangerade en träff för medlemmar i Vara badhus. Zanna i projekt Bildstöd fick äran att göra en badhus-pratkarta till eventet. För detta användes programmet In print 3 med widgitsymboler från Symbolbruket, och ritade tecken från SPSM.

Bildstöd Halloweenaktiviteter Hafsten Camping Dhb Västra

 

    

Inför DHB Västras aktivitet Halloween på Hafsten mailades programmet med ritade tecken ovanför text.  På campingen fanns mycket att göra: minigolf, badtunna, minispa, ponnyridning, fackeltåg, spökpromenad, pumpaverkstad, tipspromenad –och några modiga vuxna tog ett dopp i det iskalla havet!

Ledarna presenterade  dagens aktiviteter med hjälp av ett A3 blad med flyttbara schemabilder och klockslag.  (pekpratade – sa orden och pekade på dem samtidigt) Vid hemresa fick deltagarna fylla i utvärderingslappar med bildstöd.