Bildstöd sommarläger

I augusti 2019 arrangerade återigen DHB Västra sommarläger på Tanumstrands fina konferensanläggning i Grebbestad. Föräldrar kunde gå teckenspråkskurs eller välja föräldrautbildning – hur man kan bemöta och stödja barn med kommunikationsvariationer.

Under kurstiden tog barnledare hand om barn och ungdomar. I år var de indelade i sju grupper som hade en mängd aktiviteter på området samt gjorde utflykter till Nordens ark, Vitlycke bronsåldersgård eller Dalslandsaktiviteter. Föreningen hade fri tillgång till anläggningens aktivitetshall och badhus under veckan, vilket var bra för aktiva barn och föräldrar. (Och en trevlig tillflykt i händelse av regn.) I mitten av veckan ordnades en gemensam familjeutflykt med båt.

Om Bildstöd som användes under veckan: I år fick varje barngrupp en låda med bildstödsmaterial och informationshäfte om hur respektive material är tänkt att användas, samt ett par sidor om hur utvalda appar fungerar. Efter lägerveckan fick de utvärdera materialet.

Föreningen äger fem Ipads som också delades ut. I appen Widgit Go har vi lagt in ”stationskarta” med aktiviteter på anläggningen. Klickar man vidare finns underkartor med ordbilder för varje aktivitet.

Schemabilder laddades ner till kamerarullen för att hämtas upp i t ex Keynote. Lätt att förbereda, ändra och ”airdroppa” till andra.

Innehåll i bildstödslådan: A3 schema. (två tejpade a4 blad för att lätt kunna vika), A5 schemabok, förvaringshäfte med schemabilder (kardborreband). Spel för kommunikation (från boken Lära tecken i barngrupp) Kommunikationsknippor till varje barnledare (m personinfo och foto), Stationskarta – spiralbundet häfte med lägeraktiviteter och ordbilder/ritade tecken.
Vi använde bildstödsprogrammet In Print 3 (Symbolbruket)med Ritade tecken från SPSM.

I år var A3-schemat favorit. På morgonsamlingen presenterade barnledare dagens schema med pekprat och teckenspråk. På eftermiddagen när barnen hämtats av sina föräldrar sattes nästa dags schema upp. Barn och vuxna kunde kunde gå dit och kolla, fotografera och prata om kommande händelser.

Bildstödsmaterial, schemabilder och Widgit Go mall stationskarta Sommarläger finns att ladda ner gratis under fliken dokument.

Funka för livet – mässa i Borås

Onsdag och torsdag 21-22 november är det dags för Funka för livet mässa i Borås. Vi delar monter med DHB Västra.  Kom gärna fram och prata bildstöd med oss.  Vi tävlar ut en teckenspråkshelg!  I vinsten ingår teckenkurs (valfri nivå, nybörjare  – avancerad) samt kost och logi.  För mer info om DHB Västras aktiviteter och teckenkurser, klicka på länken ovan.

Kanske ses vi på mässan?  😊

Tillgänglighetsdatabas – Kommunikativ tillgänglighet?

Inför valet 2018 arrangerade Funktionsrätt Göteborg en funktionshinderpolitisk debatt och utfrågning med representanter från lokala partier.  Tillgänglighet, fritidsysselsättning, arbete och skola avhandlades. Alla frågor och svar finns på Funktionsrätts hemsida här.

På fråga 2: Vad kommer ni göra konkret för att säkerställa att alla barn, med eller utan funktionshinder, har möjlighet till en aktiv och meningsfull sysselsättning?  svarade partierna som om enbart fysisk tillgänglighet är problemet. De pratade om ökad kunskap vid nybyggnation,  universell utformning, och tillgänglighetsdatabasen.

Men vad finns det för kommunikativ tillgänglighet?  Om man har ett begränsat ordförråd, eller ordförståelse? Om läskunnigheten är låg eller man har svårighet att formulera sig tydligt i tal eller skrift?

Det finns alltså en Tillgänglighetsdatabas som listar fysiskt tillgängliga lokaler och platser.  Det är ju bra, men borde det inte också finnas en databas som listar kommunikativ tillgänglighet? Där man kan se vilka aktörer som erbjuder lättläst information,  teckenspråkstolkning, syntolkning och vilka som använder bildstöd.

Tänker då på museum, föreningar, vårdcentraler, organisationer, bibliotek, sportarenor, gym, fritidsförvaltningar, kulturskolor och varför inte vanliga skolor?

(Nästan  20% av alla elever som lämnar grundskolan saknar behörighet till gymnasiet) 

Vill person med funktionsvariation prova på någon aktivitet inom idrott, hantverk eller annat finns i vissa fall information på föreningens hemsida. Men ofta behöver man ringa runt och fråga.

Att  få ett nej är emotionellt påfrestande. Om föreningen svarar att det är ok  att delta  blir man såklart glad, men hur tillgänglig är aktiviteten?

En tillgänglighetsdatabas eller kommunhemsida med tydlig och lättläst information önskas …

Tillgänglighet först – aktivitet sedan!

Sverige har förbundit sig att följa FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:

Artikel 21 Yttrandefrihet och åsiktsfrihet
samt tillgång till information
Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa
att personer med funktionsnedsättning kan utöva yttrandefriheten och åsiktsfriheten, inklusive friheten att söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer på lika villkor som andra och genom alla former av kommunikation som de själva väljer enligt definitionen i artikel 2, däribland genom att
a) utan dröjsmål och extra kostnader förse personer med funktionsnedsättning med information som är avsedd för allmänheten i tillgängligt format och teknologi anpassad för olika funktionsnedsättningar,

b) godta och underlätta användning i offentliga sammanhang av teckenspråk, punktskrift, alternativ och kompletterande kommunikation och alla andra tillgängliga medel, former och format för kommunikation som personer med funktionsnedsättning själva valt

c) uppmana enskilda leverantörer av tjänster till allmänheten, däribland genom
Internet, att erbjuda information och service i tillgängliga och användbara
format för personer med funktionsnedsättning,

d) uppmuntra massmedierna, däribland leverantörer av information genom
Internet, att göra sina tjänster tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, samt

e) erkänna och främja användning av teckenspråk. 

 

 

Bildstöd – Special olympic games, pratkarta återkopplingsord

Helgen 4-6 maj 2018 är det dags för Special Olympic Games i Göteborg.

Vi har bl a tagit fram pratkarta med återkopplingsord som funktionärer och andra  kan använda. De här kommunikationskartorna kan förstås användas i andra sammanhang också.
Länk till Inprint3 fil  finns här

Även som pdf: allmän pratkarta återkopplingsord, A4 stående, 2 sid

Alla ord på en liggande A4:

Som pdf: allmän pratkarta återkopplingsord A4, liggande

och In print3 fil finns här.

Projekt Bildstöd – Föräldrakonferensen Mitt unika barn

Wiks slott och  folkhögskola ligger några mil utanför Uppsala. Helgen 13-15 april anordnade DHB Språkstörning för åttonde gången föräldrakonferensen Mitt Unika Barn, i år på denna  sagolikt vackra plats.

MUB8 riktar sig till föräldrar som har barn med språkstörning.
En målgrupp som har svårt att få tillgång till information och stöd eftersom man inte  tillhör någon habilitering och kunskapen om språkstörning (npf-diagnos) är bristfällig i samhället.

Föreläsningar varvades med inspirerande samtal och trevligt samkväm, och på morgonen kunde man promenera eller jogga i den vackra slottsparken.

Sofia Cronheim Thulin och Marika Habbe, logopeder på SPSM, föreläste om ”Livssituation för vuxna med språkstörning”

Fredrik Malmberg, generaldirektör SPSM delade med sig av ”Tankar om framtida skola för barn och unga med språkstörning.”

Mia Wetterdal, specialpedagog SPSM presenterade ”Mias verktygslåda” med goda exempel på metoder och verktyg som kan hjälpa i vardagen.

Mia Walther – rådgivare på resurscenter Tal och språk SPSM och Anna Liljestrand –psykolog SPSM ledde ett seminarium om ”Förändringar och övergångar – från barn till tonåring, skolungdom till ung vuxen.”

Det informerades t ex om PYS paragrafens betydelse för skolbetyg, samt att diagnoskriterier för Språkstörning är på väg att ändras.

Föräldrar delade med sig av sina erfarenheter och information om vad som händer när barnen med språkstörning växer upp till ungdomar och börjar gymnasiet.

Några fantastiska och  modiga  ungdomar med språkstörning berättade mycket personligt om de hinder och svårigheter de mött i vardagen, skola och yrkesliv.
Vi fick bl a veta att när det är svårt att uttala vissa ord kanske man svarar något annat, som är lättare att säga, istället för att uttrycka sin åsikt.
Eller så väljer man något en inte vill ha, t ex senap istället för ketchup på den grillade korven…
Skolarbete och jobb utan anpassningar kan bli oerhört tungt och tröttsamt.
Anna berättade om hur kränkande och  jobbigt det känns när arbetsgivare och andra felaktigt påstår att diagnosen språkstörning inte existerar.
Jag tror alla vi som lyssnade blev djupt berörda  av ungdomarnas berättelser, och imponerade av deras inre styrka och drivkraft att övervinna svårigheter.

Och så fick jag förmånen att berätta om vårt projekt Bildstöd i föreningsliv och visa en del av det bildstödsmaterial vi tagit fram under projekttiden. Så roligt att få träffa så engagerade föräldrar! Och extra kul att flera deltagare bad att få vår Power Point med exempel på bildstödsmaterial  🙂

Rocka sockorna 21 mars

    

Den 21 mars är det World Down Syndrome Day – en dag instiftad av FN för att öka kunskapen och medvetenheten om Downs syndrom.

Den här dagen Rockar vi Sockor.  I Göteborg inleddes dock firandet i Söndags på Världskulturmuseet, och projekt Bildstöd fick äran att fixa tydliggörande schema, program, aktivitetsinnehåll med bildstöd.
På festen delades det årliga Upp-priset  ut och vinnaren av musiktävlingen framförde sitt bidrag. Hundratals deltagare kom, (siffror som 700 personer ända upp till 1500 pers nämndes), och testade på olika aktiviteter (curling, teckensång, handboll, dans, trombon)  och fick bl a se och höra West End Tromboners,  Sign up och Robin Stjernberg  (som förstås också rockade sockarna) uppträda.

Bildstöd Rocka sockorna Världskulturmuséet Göteborg

Den 21/3 är officiella Down syndromdagen och det är då vi Rockar Sockor. Men i Göteborg firas dagen i förskott söndagen 18/3 på Världskulturmuseet eftersom det är lättare att samlas på helgen än en vardag.  Inför eventet har projekt Bildstöd provat ut kommunikationskartor till olika aktivitetsrum, samt tagit fram ett schema med bildstöd för dagen.