Fika – pekpratskarta

Alexandra håller i träffar för småbarnsfamiljer hos FUB Göteborg, med fokus på sånger och tecken. En fikastund brukar också hinnas med och då är en pratkarta bra att ha som stöd till samtal, och för att kunna välja.

Den här är gjort i In Print 3. Men liknande går att göra utan Ritade tecken i Widgit On Line.

Pratkartor/Rutnät kan man också göra i gratisprogrammet Papunets bildverktyg, eller bildstod.se Även möjligt använda fria symbolbilder från Arasaac, eller Papunet t ex, och infoga i Power Point eller Word

Bildstöd till fikat

Exempel på fikakarta, framtagen till FUB:s familjesöndagar. Pekprata om vad man kan välja, fråga efter mer, och prata om att det är viktigt att tvätta händerna etc. Var förebild så kommer barnet att ta efter.

Vi använde In Print programmet och la in Widgit, Arasaac symboler och Ritade tecken. Det går att göra liknande rutnät i Power Point och använda fria Arasaac bilder. Bildstod.se är också ett fritt alternativ.